top of page

Schema för hallen

För att matcha så många önskemål som möjligt, så har vi 3 alternativ och schema för hallen. 

(H) - Färdigbyggd bana, hela hallen (Förkortning: H)

Färdigbyggd bana i hela hallen innebär att vi använder nästan hela hallen för agilitybana. Banan får inte flyttas på. Se skiss i kalendern för upplägg (tryck på datumet och rubriken för att få upp skissen).

(F) - Färdigbyggd bana, en del av hallen + fri yta för egen träning (Förkortning: F)

När vi har färdigbyggd bana i en del av hallen så innebär det att det finns en färdigbyggd bana i en del av hallen och i resten av hallen finns ledig yta att träna annat, vad man önskar. Om man bygger fram något på denna del ska man ta bort efter sig. Den färdigbyggda banan ska inte flyttas på. Se skiss i kalendern för upplägg (tryck på datumet och rubriken för att få upp skissen).

Exakt hur mycket plats som finns för annan träning varierar, oftast finns det ca 350-400 kvm ledig yta för annan träning (mått ca 20x18m).

(K) - Kontaktfält vid sidan av hallen för egen träning, annars fri yta för egen träning (Förkortning: K)

Detta alternativ innebär att hela hallen är fri från agilityhinder, förutom kontaktfältshinder vid sidan av långsidan. Under denna period kan du träna valfritt. Bygger du fram något ska det tas bort efteråt. Kontaktfältshinder finns vid långsidan för att man enkelt ska kunna träna kontaktfält denna period. Se skiss i kalendern för upplägg (tryck på datumet och rubriken för att få upp skissen). Den fria ytan är 46 meter lång och ca 20 meter bred.

Schemat är upplagt för att ge god variation och också passa med t.ex. event, kurser och tävlingar. Scrolla ner för att se vår kalender om när de olika alternativen i hallen är! Då kan du boka hallen när det passar dig och din träning.

Tryck på de olika varianterna nedan för att få mer information om vad som gäller för de olika uppsättningarna i hallen :)

bottom of page